Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til
Book cover
heldigvis ikke
lagt merke til
Cat hugs
Personal project
Coffee!
Personal project
Apollon #1
Illustration
Det Blir Pinlig Uansett
Book cover
Det Blir Pinlig
Uansett
Apollon #2
Illustration
Julie
Illustration
Meg meg meg
Book cover
Spring and tattoo flowers
Personal project
Spring and
tattoo flowers
Gender Fluid
Personal project
Det er heldigvis ingen som trenger meg
Book cover
Det er
heldigvis ingen
Pornografiens Utopi
Illustration
Morgenbladet
Nærmere Høst
Book cover
Den hvite døden
Book cover
Den hvite
døden
Hundetanker
Book cover
Sort Enke
Book cover