Oslo Universitetssykehus – TSB

Vignettillustrasjoner for TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Oslo universitetssykehus. Illustrasjonene skulle være enkle, nesten ikoner, for å hjelpe med navigering i informasjonen om TSB på nettsiden til Oslo universitetssykehus.