Det Blir Pinlig
Uansett

Book jacket for norwegian youth novel "Det blir pinlig uansett" by Tyra Teodora Tronstad and Bjørn Sortland.