heldigvis ikke
lagt merke til

Book jacket for norwegian youth novel "Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til" (translates something like: "Luckily nobody notices me") byLiv Marit Weberg.